Hva skjer når en kunde avslutter abonnementet?

Funksjonen for å avslutte abonnement er en valgfri funksjon, og kan aktiveres i nettbutikken din.

På siden for "Mine bestillinger" vil eksisterende kunder ha muligheten å logge inn og be om kansellering av deres abonnementsvarer:

Når en kunde ber om å avslutte abonnementet vil det føre til at følgende skjer:

  • Et e-postvarsel sendes til lederen (valgfritt)
  • En e-postmelding om bekreftelse som sendes til kunden (valgfritt)
  • Leveringsstatusen endres til Forespørsel om avslutning av abonnement (Subscription End Request). Dette kan være nyttig for å administrere pågående bestillinger, slik at lederen kan filtrere etter kanselleringsforespørsler
  • Forventet returdato vil bli satt i henhold til reglene som er aktivert for din butikk
    • Enkel regel: Forventet retur er satt N dager etter kanselleringsforespørselen
    • En avansert konfigurasjon basert på en tidsbegrensning før neste måneds betaling er også mulig (ta kontakt med support@sharefox.no hvis relevant)

I eksemplet nedenfor ble forespørselen om å avslutte abonnementet gjort 26. august og forventet returdato ble satt til 14 dager etter handlingsdatoen, altså 9. september.

Merk: det kan være en god idé å sette opp et varsel om hvordan du forbereder produktet til retur, og som utløses av hendelsen: Forespørsel om avslutning av abonnement. Les her hvordan du setter den.

Still need help? Contact Us Contact Us