Hvordan fungerer gjentakende betalinger?

En av hovedfordelene med abonnement på produkter er at gjentakende betalinger håndteres automatisk i løpet av hele abonnementets levetid:

 • Gjentakende betalinger initieres innenfor bestillingsflyten
 • Gjentakende betalingsbeløp (for 2., 3., ... måneder) inkluderer kun abonnementsvarer
 • Gjentakende betalinger kan justeres av lederen, for eksempel ved å flytte planlagte betaling eller justere beløpet, i samsvar med vilkår og betingelser

Hvor kan jeg se de gjentakende betalingene?

Du kan se de gjentakende betalingene for en bestilling under fanen Payments Order page. Dette inkluderer den første betalingen, alle gjentakende betalinger som har blitt behandlet, samt neste planlagte betaling.

Det gjentakende betalingsbeløpet fra 2. måned vil kun inkludere ordrevarer som er faktiske abonnementsvarer. Eventuelle varer som er engangsleie eller engangskjøp, vil bare bli inkludert på den første betalingen, og ikke inkludert i påfølgende månedlige betalinger.

Hva er tidsplanen for gjentakende betalinger?

 • Betalingsdatoen for den aller første gjentakende betalingen, altså 2. måneds leie, kan justeres for å reflektere behovet for transporttid eller andre forberedelser ved første levering. Som standard er verdien satt til 45 dager og kan konfigureres for å møte dine forretningsbehov (ta kontakt med support@sharefox.no)
 • Etter dette er intervallet mellom påfølgende betalinger satt til 30 dager som standard. Dette kan justeres i henhold til dine forretningsbehov (ta kontakt med support@sharefox.no)
 • Betalinger avsluttes når bestillingen er stengt, abonnementet avsluttes fullstendig av brukeren (hvis siden er konfigurert som sådan, les mer her), eller hvis det blir manuelt avbrutt av administratoren

Hvordan justere neste planlagte betaling?

Lederen kan justere neste planlagte betaling, som følger:

 1. Kan deaktivere neste planlagte betaling, i tilfelle et avbrutt abonnement
 2. Kan endre den planlagte datoen, flytte den med noen dager for å gjenspeile en forsinkelse i leveringen eller annen grunn, som avtalt med kunden
 3. Kan endre beløpet som skal fanges, for eksempel for å gi en engangs- eller gjentakende rabatt som avtalt med kunden

Hva skjer hvis en planlagt betaling mislykkes?

I tilfelle en regelmessig betaling som er planlagt mislykkes, vil systemet utløse et sett med varsler og deretter prøve igjen etter et antall dager (standardinnstillingen er 3 dager), og gjøre som følger:

 • En e-postmelding vil bli sendt til lederen
 • En e-postmelding vil bli sendt til kunden som oppfordrer dem til å logge på systemet og autorisere betalingen med et nytt kort
 • Systemet vil planlegge et nytt betalingsforsøk etter 3 dager. Denne verdien kan justeres basert på dine forretningsbehov (ta kontakt med support@sharefox.no)

Når kunden skal logge inn på nettbutikken, vil de kunne identifisere bestillingen med mislykkede betalinger under «Mine utleie»-siden, etter å ha logget inn.

Hvis oppdateringen av kortet er vellykket, vil kunden motta en ny kvittering som gjenspeiler den nye betalingsmåten, og den normale gjentakende betalingssyklusen vil bli gjenopprettet.

Ved ytterligere spørsmål, vennligst kontakt kundestøtte på support@sharefox.no.

Still need help? Contact Us Contact Us