Slik legger kunden inn bestilling på abonnement

Ved å bruke abonnementsprodukter vil du tilby nettbutikkbrukerne muligheten til å abonnere på et produkt eller en tjeneste og betale for det via gjentakende betalinger.

I Sharefox-butikken er det noen indikatorer som skiller abonnementsprodukter fra de vanlige utleieproduktene:

  • mens du blar gjennom produktene
  • når du utforsker individuelle produkter og legger i handlekurven
  • ved gjennomgang av handlekurven og betaling

Når brukeren blar gjennom produkter, vil brukeren se priser per måned, som er forskjellige fra de vanlige utleieproduktene (med pris per dag som standard):

Valgfritt: Hvis abonnomentet alltid skal starte på den dagen bestillingen gjennomføres av kunden, er det mulig å aktivere funksjonen «legg direkte i handlekurven». Det vil da ikke kreves at kunden velger en startdato. (Ta kontakt med support@sharefox.no for å aktivere dette alternativet.)

Når kunden utforsker individuelle produkter vil de ikke trenge å velge et slutttidspunkt for bestillingen, og valg av startdato eller tidspunkt er også valgfritt:

Hvis abonnementstjenesten din alltid skal starte på bestillingsdagen, kan vi aktivere dette alternativet, og kundene dine vil da ikke trenge å velge startdato for abonnementet (kontakt support@sharefox.no for aktivering).

Merk at abonnementsprodukter også støtter varianter og pakker.

Når brukeren velger en eller flere abonnementstjenester, vil handlekurven også inneholde en spesiell linje.

Merk: i tilfelle det er et engangsgebyr (som: engangsleie, engangssalgsprodukt, transportgebyr, etc.), vil dette bli lagt til den første månedsbetalingen, men ikke bli inkludert i den gjentakende månedsbetalingen.

Kuponger støttes også for abonnementer, og de fungerer på følgende måte:

  • Engangsrabatter gjelder kun den første måneden
  • Prosentbasert-rabatt vil gjelde for hver månedsbetaling i løpet av abonnementets levetid

Still need help? Contact Us Contact Us