Slik setter du opp landingssiden din

Selv om vi lever i en tid hvor teknologi gjør det enklere enn noen gang å finne bedrifter, er det fortsatt viktig å ha en god nettbutikk. En nettbutikk er nødvendige for alle typer virksomheter – fra store merkevarer og institusjoner til helt ned til individuelle gründere, som vil ha sin egen plass på denne enorme internettplaneten!

Å lage nettbutikken din er veldig spennende, med Sharefox får du også mulighet til å tilpasse de fleste funksjonene etter eget ønske. Benytt verktøyene til å redigere bakgrunnsfarger, søkefelt i header-seksjonen, produktlistevisning og stil, som gjør at du kan skreddersy en nettbutikk som samsvarer med det kundene forventer av din bedrift.

Personalisering av din nettbutikk er en av de viktigste funksjonene og som du vil få god nytte av.

Malen kommer med mange ferdigheter som vil håndtere personaliseringen, og gir bedriften en mulighet til å skille seg ut fra andre og gjøre seg kjent på sine nisjemarkedsplasser!

Du finner denne funksjonen ved å gå til Setting > Webshop > Template

og gå til landing page:

Hvordan justerer jeg innhold på header-seksjonen?

For å plassere teksten til venstre eller midtjustere den, går du til fanen landing page i overskrift-seksjonen.

Hvordan endrer jeg høyden på header-seksjonen?

Du kan bestemme header-seksjonen med tre alternativer.

Normal - Standard høyde

Kort – Den kortere høyden på overskriften

Auto - Automatisk høyde basert på innholdet i overskriften.

Hvordan laster jeg opp et bakgrunnsbilde til header-seksjonen - tilpasset datamaskin og mobil?

På høyre del av header-seksjonen kan du velge bakgrunnsbilde for visning på datamaskin og mobil.

Først har du muligheten til å velge mellom bilde og farge. Når du velger et bilde vil du se last opp-knappen for å laste opp nytt bilde.

Hvordan bruker jeg en bakgrunnsfarge på header-seksjonen på skrivebordet og mobilen?

På høyre del av header-seksjonen kan du velge bakgrunnsbilde for visning på datamaskin og mobil.

Først har du muligheten til å velge mellom Bilde og Farge. Når du velger en farge vil du se fargevelgeren. I fargevelgeren kan du velge fargen på bakgrunnen til overskriften for visning på datamaskin og mobil.

Hvordan endrer jeg plasseringen av søk i header-seksjonen?

I overskriftsdelen har du muligheten til å endre plasseringen av Søk eller du kan velge å fjerne den helt.

Alternativer du kan velge på rullegardinmenyen.

  •        In header - Dette betyr å vise søkefeltet i den midtre delen av delen
  •        In menu - Dette betyr å vise søkefeltet i menydelen, like ved logoen
  •        None - Dette betyr at den ikke vises i det hele tatt.

Mens du endrer alternativene for rullegardinmenyen, kan du se hvordan søket vil se ut i header-seksjonen.

Hvordan viser eller skjuler jeg "hero title"?

Rett på høyre side av Header-seksjonen finner du Header-bryteren der du kan slå PÅ/AV tittelen på overskriften.

Overskriftstittelen vises i den midtre delen av seksjonen.

Med bryteren kan du velge å vise eller skjule tittelen. Mens du slår PÅ/AV kan du se hvordan headeren vil se ut med og uten.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg delen "Hvordan fungerer det"?

Under header-seksjonen har du delen "Slik fungerer det".

Denne delen kan du velge å vise eller skjule.

Hvis du viser denne delen, vil en knapp med "Slik fungerer det" vises i butikkoverskriften. Knappen vil spille rollen som å utvide eller skjule denne delen.

For å tilpasse teksten, gå til Settings> Webshop > Static text

For å tilpasse ikonet, gå til Settings > Webshop > Media

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg «Produktkategorier»-delen?

Produktkategorier vises med en bryter PÅ/AV. Dette vil vise produktkategoriene med bilder og navn.

Denne delen har også funksjonen for å ha mellomrom mellom disse kategoriene eller ingen plass i det hele tatt.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg Toppprodukter-seksjonen?


Toppprodukt-seksjonen kan vises eller skjules med bryteren PÅ/AV.

Hvordan gjør jeg endringer i produktlistevisningen?

Denne delen har mange alternativer som du kan. Her er alternativene:

Slider

- Du kan velge å bytte mellom glidebryter eller hvilken som helst rutenettvisning. Du slår PÅ-glidebryteren for å vise sliderbryteren eller AV for å velge rutenettet med rader og kolonner.

Rows and columns

– Du kan velge hvor mange rader eller kolonner du vil se av produktene

Merk at hvis du har skyveknappen PÅ, vil radene automatisk settes til 1, da skyveknappen bare fungerer i én rad.

Style

I denne funksjonen introduserer vi en ny stil "Modern". Her har du muligheten til å velge mellom standard stil og moderne stil.

Hover

Den siste delen du kan tilpasse her er Hover-effekten til Standard-stilen. Det er to alternativer for hvordan du vil se standardstilen. Den rette linjen eller diagonal-visning.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg Toppblogg-delen?

Toppbloggerseksjonen kan vises eller skjules med bryteren PÅ/AV.

Hvordan gjør jeg endringer i Toppblogg-visningen?

Denne delen har flere alternativer å endre. Her er alternativene:

Slider

- Du kan velge å bytte mellom sliderbryter eller hvilken som helst rutenettvisning. Du slår PÅ-sliderbryteren for å vise sliderbryteren eller AV for å velge rutenettet med rader og kolonner.

Rows and Columns

– Du kan velge å velge hvor mange rader eller kolonner du vil se av produktene

Merk at hvis du har skyveknappen PÅ, vil radene automatisk settes til 1, da skyveknappen bare fungerer i én rad.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg kartdelen?

Kartet kan vises eller skjules med bryteren PÅ/AV.

Hvordan endrer jeg kartstilen?

Kart-seksjonen leveres med stylingalternativer:

Full bredde

Du kan velge å vise kartet i full bredde på containerbredden ved å aktivere knappen for "full width". Du kan slå PÅ/AV bryteren og forhåndsvise endringene.

Zoomnivå

Du kan justere zoomnivået på kartet. Standardalternativet er auto som lar kart bestemme zoom basert på kartmarkørene på kartet. Du har også statiske alternativer for å velge zoomnivå.

Style

I denne funksjonen introduserer vi flere stilalternativer for kart.

Her inne har du noen gode alternativer å velge for kartet. Etter at du har valgt alternativet, vil du se hvordan kartet vil se ut i nettbutikken.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg kundetilbakemeldings-delen?

Kundetilbakemeldings-delen kan vises eller skjules med bryteren PÅ/AV.

Hvordan legger jeg til tilpasset-innholdskode?

Mellom enkelte seksjoner er det tilpasset innhold tilgjengelig. I denne delen kan du utvide visningen og se et tekstredigeringsprogram.

Du kan bruke denne tekstredigereren til å legge til det tilpassede innholdet ditt. Det er tre steder med denne tilpassede innholdskoden som skal legges til på landingssiden.

Hvordan publiserer jeg endringer?

Du kan klikke på "Publiser"-knappen øverst til høyre. Dette vil publisere alle endringer du har brukt. Merk at dette tar 10-20 sekunder da det vil gjenoppbygge nettstedet.Still need help? Contact Us Contact Us