Hvilke rapporter kan jeg laste ned fra Sharefox?

Som bruker i Sharefox har du tilgang til et sett med rapporter. Disse er ment for å hjelpe med månedlig avstemming, regnskap og gi en generell oversikt over ordrer og betalinger innen en gitt tidsperiode.

Rapportene kjøres som standard den første dagen i måneden, med detaljer om transaksjoner for forrige måned. Rapporten kan settes til å kjøre på bestemte datoer (f.eks. 15. i måneden) for den pågående måneden. Hvis du trenger å tilpasse tiden, kan du kontakte support@sharefox.co


Salgsrapport

Denne rapporten viser vellykkede ordre som ble gjort i løpet av rapporteringsmåneden uavhengig av betalingsmåte. Hver ordre er knyttet til en betalingsmetode som indikerer hvordan kunden betalte (eller skal betale) for deres ordre. Det vil være en link til betalingen for alle ordre betalt online via Nets eller lignende. 

Merk: Rapporten rapporterer bare om salg og betalinger gjort innen rapporteringsperioden. Det er mulig å få en ordre som skjer på slutten av perioden, og betalingen gjennomføres etter at perioden er avsluttet. For eksempel kan en ordre legges inn 31. mars, og betalingen skjer 2. april. I dette tilfellet vil bestillingen vises som ikke betalt når rapporten kjøres i mars, da betalingen ikke ble mottatt innen denne rapporteringsperioden.

Rapporten kan finnes under navnet "Customer Sales Report YYYY-MM"


Betalingsrapport

Denne rapporten viser alle aksepterte betalinger som ble utført via Sharefox online/på nett (kort/kredittkort) gjort i et spesifisert periode. Dette inkluderer refusjoner og ekstra trekk knyttet til en ordre. Dette er de samme betalingene som kan finnes i NETS betalingsrapport. 

Mislykkede betalinger og depositum reservasjoner ikke er inkludert i rapporten. Betalinger via faktura, kasse eller andre metoder spores ikke gjennom Sharefox og vil derfor ikke vises i rapporten som betalt. 

Har man eksempelvis betaling gjennom NETS EASY så vil denne rapporten samsvare med rapportene som kan hentes ut fra EASY.

Merk: Rapporten rapporterer bare om betalinger gjort innen rapporteringsperioden. Det er mulig å få en ordre som skjer på slutten av perioden, og betalingen gjennomføres etter at perioden er avsluttet. For eksempel kan en ordre legges inn 31. mars, og betalingen skjer 2. april. I dette tilfellet vil bestillingen vises som ikke betalt når rapporten kjøres i mars, da betalingen ikke ble mottatt innen denne rapporteringsperioden.

Rapporten kan finnes under navnet "Customer Payment Report YYYY-MM"


Ordrelinjerapport

Denne rapporten lister ut alle produkter og ordrelinjer som har vært inkludert i ordre i en gitt periode. Standard periode er per måned. 

Merk: Denne rapporten inkluderer også interne ordre, samt leveranser som har vært endret eller kansellert. Du kan bruke filtre i Excel for å ta vekk informasjon som ikke er ønskelig. 

Rapporten kan finnes under navnet "Order line report Monthly YYYY-MM"


Tilleggsrapporter

Vennligst kontakt Support på support@sharefox.co for tilgang på disse rapportene

Ordrelinjerapport - Frem til dags dato

Denne rapporten viser alle produkter og ordrelinjer som har vært inkludert i ordre for inneværende år, siden 1.januar. 

Merk: Rapporten inkluderer også interne ordre, samt ordre som er endret eller kansellert. Bruk filtre i Excel for å ta vekk informasjon som ikke er ønsket. 

Inventarrapport

Denne rapporten viser inventar på en gitt dato

Merk at rapporten inkluderer både aktivt og inaktivt inventar for både ekte og virtuelle inventartyper.


Slik laster du ned rapporten din


Fra Admin > Reports

Velg filtrene du måtte ønske og velg deretter ønsket format for rapporten (CSV eller XLS) som du foretrekker å laste ned med

Still need help? Contact Us Contact Us