Problemer med nettbetaling med VISA/Mastercard

Fra 01.01.2021 trådte en ny EU-regel i kraft ( lenke), det er i den sammenheng lagt inn en ekstra sikkerhetssjekk når du betaler med kort på nett (3DS). Slik fungerer det:

  1. Start: Kunden legger inn kortinformasjonen og fyller ut skjemaet for betaling.
  2. Verifisering av kunden:Dersom verifisering av kunden kreves for betaling i henhold til SCA-reglene, vil 3D secure bli brukt for å verifisere kunden. Dette kan gjøres ved hjelpe av ulike metoder, eksempelvis Bank ID eller engangskode via SMS, avhengig av hvilke metoder kundens bank støtter.
  3. Fullføring:Kortet blir belastet så snart kundens identitet er bekreftet gjennom 3D Secure.

Over tid vil 3DS medføre mere problemfrie betalinger.

Det er bankene som krever den ekstra godkjenningen. Det kan være noe forskjellige regler for hvor ofte du må benytte BankID for forskjellige typer betalingskort, det er også ulikheter i datasystemene eller oppsett til bankene som gjør at noen transaksjoner eller kort har utfordringer. Sjekk oppsettet med banken din.

Problemer med betaling

Noen ganger hender det at betalingen på nett ikke går igjennom hos NETS Easy. Utleie, til forskjell fra direkte kjøp, har noen flere steg i betalingsprosessen, eksempelvis knyttet til depositum. Her er en liten oversikt over årsakene knyttet til utleie.

  • Kunden har utilstrekkelige med penger eller utløpt dato på kortet. Prøv et annet kort 
  • Kommunikasjonsproblemer eller treghet i systemet fra NETS mot kundens bank og verifiseringsmetode slik at signalene som sendes tilbake til Sharefox blir forsinket og feil kan oppstå. 
  • I noen tilfeller kan det hende at banken eller NETS ikke får til å lagre kundens kort (lagring av kundekort har f.eks vært et problem hos Danske Bank). Prøv et annet kort fra en annen bank. Sharefox er avhengig av å lagre kort for refunderinger og depositum, vil Sharefox avslå transaksjonen og gi feilmelding under betalingsprosessen og i ordren. F.eks: hvis lagring ikke blir gjort mulig vil funksjoner som extra charge/ekstra kostnad, inne på ordremenyen ikke kunne utføres.
Lurer du på om transaksjoner har blitt gjennomført og kunden har betalt eller ikke betalt så kan man se under payments på ordren, eller så kan man også sjekke inne på NETS portalen. Sharefox sender bare signaler til NETS og utfører ikke selve transaksjonene eller lagrer kortet. Ved tvil om transaksjoner eller feilsøking så kan det derfor være lurt å sjekke inne hos NETS. Logg deg inn på brukerportalen din med brukernavn og passord som du har fått fra NETS. 
Her er link til innloggingsportalen din hos NETS: https://portal.dibspayment.eu/

Hvis sluttbrukerne rapporterer om slike problemer, vennligst informer Nets Easy Support ( kontaktinformasjon) og Sharefox Support (på support@sharefox.no) så kan vi hjelpe til med feilsøking.

Still need help? Contact Us Contact Us