Refusjon med VISA/Mastercard kort

For å gjennomføre refusjon må kunden ha gjennomført et kjøp med gyldig kort. Kortet må også ha blitt lagret. Har man ikke benyttet kort som betalingsmåte kan den ikke refunderes på denne måten.

Merk:  Har du nylig trukket kortet for penger, må du vente til pengene har blitt overført til din konto før du kan refundere de tilbake igjen. Dette styres av innløseren/banken din.

Steg 1

  • Gå til gjeldende ordre og trykk Payments

  • Trykk så Add payments og velg Online Refund / Refusjon

Steg 2

  • I nedtrekksmenyen så lag en ny ordreendring eller velg en eksisterende ordreendring som du vil føre betalingen i mot. Skriv inn refusjonsgrunnlag og beløp i popup. Klikk refund.

  • Det tar noe tid før transaksjonen kommer gjennom (vent noen sekunder, ikke klikk på nytt)

Merk:  Har du nylig trukket kortet for penger, må du vente til pengene har blitt overført til din konto før du kan refundere de tilbake igjen. Dette styres av innløseren/banken din.

Når refusjon er ferdig så kan du lukke ordren og eventuelt frigi depositum på vanlig måte.

Still need help? Contact Us Contact Us