Hvordan fungerer depositum [Nets Easy gateway]

Med den nye Nets Easy-betalingsportalen reserveres depositum i begynnelsen av bookingen sammen med bestillingsgebyret. Kunden autoriserer da depositum og salgssummen sammen i en reservasjon.  Kort fortalt er depositum ingen transaksjon, men kun en reservasjon.
Slik fungerer det

NETS vil i dag utløse en  "reservasjon" på "total amount"  der leiebeløp og depoistum er samlet. Eksempelvis 150kr der100kr bestillingsgebyret + 50kr depositum. Deretter vil det umiddelbart bli trukket 100kr og den opprinnelige reservasjonen vil forsvinne fra kundens reserverte (disponible beløp). Depositumet vil likevel være mulig å trekke i etterkant.

Det blir alstå ingen fangsttransaksjon på de resterende 50kr for depositum og kunden vil derfor ikke se en returtransaksjon på det beløpet.  I de tilfeller man ønsker å ta depositum så går man inn på capture deposit funksjonen og gjør det derfra. Da kunden allerede har godkjent depositumsbeløpet, er du sikret at banken vil utføre transaksjonen. Er det ikke tilstrekkelige midler på konto, vil saldo bli negativ hos kunde. 
Merk at med Easy oppgraderingen vil du da   ikke lengre behøve å lukke et depositum (return deposit) og frigi depositumet.
Er du på DIBS/NETS eldre D2 plattform godkjennes depositumsreservasjonen separat fra salgsbeløpet og man må fremdeles lukke depositum. Vær likevel oppmerksom på at reservasjonen vil utløpe fra banken/VISA etter en tid (avhengig av bank). 

Eksempel

  • En kunde leier en sykkel for 1 dag. Sykkelen koster 100NOK dagen, og den har en depositum på 500NOK for eventuelle skader/forsinkelser. 
  • I betalingsprosessen vil systemet reservere et fullt beløp på 600NOK (100NOK + 500NOK) for å legge inn og fullføre kundens bestilling, men umiddelbart kun trekke konto for 100 NOK. Depositumsreservasjon forsvinner fra kundens konto. 
  • Når kunden er ferdig med leien og leverer sykkelen i like god stand tilbake benytter man ikke depositumet. Kunden vil ikke se en "refusjon" på sin konto på 500NOK ettersom det beløpet aldri ble trukket ut av kundens konto, men kun reservert i kundens bank. Dette gjelder da kun for EASY. Er du som nevnt på D2 plattformen er det god praksis og lukke bestillingen og frigi selve depositumsreservasjonen.
  • Ønsker man å trekke depositum så gjøres det via deposit capture under payments og kan trekkes opp til 500 kr i dette tilfelle. Kunden vil da automatisk få tilsendt kvittering på ettertrekk.

Merknad til kontoutskrifter

En transaksjon vil bli belastet umiddelbart etter reservasjonen av depositum. Avhengig av tidspunkt og bankforbindelse vil det likevel kunne ta noen dager mellom reservert beløp (inklusive depositum) og belastet beløp (leiebeløpet) blir oppdatert på kontoutskriften. 

Skulle kunden oppleve vedvarende reservasjon etter 2-3 bankdager, oppfordres kunden til å ta kontakt med sin bank.

Still need help? Contact Us Contact Us