Følg kundereisen med Google Tag Manager

Google Tag Manager hjelper deg med å spore hva brukere gjør på din Sharefox-nettside. Dette inkluderer når de kjøper noe, logger inn, registrerer seg, eller fyller ut 'Kontakt Oss'-skjemaet. Nedenfor finner du en enkel forklaring på hvilken informasjon som samles inn for hver av disse handlingene.


Hvordan aktiverer jeg GTM-integrasjonen??

Når du har satt opp GTM på din side sender du en mail til support@sharefox.no for å sette opp GTM på nettstedet.


Her er en enkel oversikt over hvilken type informasjon som sendes til Google Tag Manager for hver handling:

 1. Når noen kjøper noe:
  • Handlingen kalles 'purchase'.
  • Den samler inn data som brukerens ID, e-post, telefonnummer, om de er en privat bruker eller et selskap, valutaen som brukes (som NOK), nettsidens adresse, detaljer om kjøpet, og mer.


 2. Når noen logger inn:
  • Handlingen kalles 'login'.
  • Den samler informasjon som brukerens ID, deres type (privat eller firma), valuta, nettsidens adresse, og hvordan de logget inn (som med passord, Google, eller BankID).


 3. Når noen registrerer seg:
  • Dette er kjent som 'sign_up'-handlingen.
  • Den samler inn lignende informasjon som login-handlingen, som brukerens ID, type, valuta, og metoden brukt for registrering.


 4. Når noen fyller ut kontaktformularet:
  • Kalt 'contact_form'-handlingen.
  • Den samler brukerens ID, type, nettsidens adresse, og emnet de valgte på skjemaet.


Her kan du se en detaljert beskrivelse av datastrukturen som er tilgjengelig for hver type hendelse.:


 1. Kjøpshendelse

Hendelsesnavn: 'purchase'

 • user_id
 • e-post
 • telefon
 • brukertype ('privat', 'firma')
 • valuta (eks: 'NOK')
 • original_plassering (nettsteds-URL)
 • hendelse ('purchase')
 • e-handeltransaksjons_id (ordre id)
  • verdi (totalpris for ordre)
  • skatt (verdi av skatt på ordren)
  • kupong (kupongkode)
  • betalings_type ('Kort', 'Faktura', osv.)
  • rabattverdi (kupongverdi)
  • depositumverdi
  • varer
   • varenavn (produktnavn)
   • varekategori (produkttype: 'hovedprodukt', 'tilbehør', 'forbruksvare')
   • pris
   • mengde
   • leielengde (Utleielengde i dager)
   • vare_mva (Varens MVA-verdi)
   • tilhørighet (Utleverings hentested)

 1. Innloggingshendelse

Hendelsesnavn: 'login'

 • user_id
 • brukertype ('privat', 'firma')
 • valuta (eks: 'NOK')
 • original_plassering (nettsteds-URL)
 • hendelse ('login')
 • metode ('Passord', 'Google', 'BankID')

 1. Registreringshendelse

Hendelsesnavn: 'sign_up'

 • user_idbruker_type ('privat', 'firma')
 • valuta (eks: 'NOK')
 • original_plassering (nettsteds-URL)
 • hendelse ('sign_up')
 • metode ('Passord', 'Google', 'BankID')

 1. Kontaktskjema

Hendelsesnavn: 'contact_form'

 • user_idbrukertype ('privat', 'firma'
 • )valuta (eks: 'NOK')
 • original_plassering (nettsteds-URL)
 • hendelse ('contact_form')
 • emne (Emne valgt på kontaktskjema)

Relatert lenke: https://tagmanager.google.com

Still need help? Contact Us Contact Us