Hvordan sette opp priser på produktet

Når man setter opp systemet første gangen så definerer man også prislogikk og struktur for produktene som passer din bedrift. Dette er eksempelvis timesbasis, døgnbasis, helg eller uke. Dette gjør man som en del av oppstartsprosessen og sammen med din kontakt på oppsett hos Sharefox.

Sett en basispris

Prisene defineres på produksiden og under hvert enkelt produkt under   Pricing-Daily-Price-Default

  • Start date - end date - planlegg prisendring og sett start dato og sluttdato. Du kan legge til flere priser med start og sluttdato slik at du kan planlegge i god tid og ha oversikt over prisutviklingen. Merk at om en pris har "gått ut på dato" så vil det være en feilmelding som gir en standardpris på 45 kr. som basispris (dette for at produktsiden ikke skal vise feilmeldinger). Dette korrigeres med å endre sluttdato på prisen. (Se mer under artikkelen Produktet viser 45 kr i pris)
  • Price. Dette er basisprisen og representerer dag 1 i en utleie eller salgsprisen. Fra denne kalkuleres enten det er time, døgn eller lengre perioder ved utleie, er det tilleggsprodukter som salgsprodukter så representerer default price salgsprisen.
  • Custom list price for display - Dette er en valgfri tekst som man kan vise på hjemmesiden før kunden har lagt inn antall dager. Er det ikke sagt noe custom price display så vises basisprisen per døgn. Et eksempel er:  fra 349,- / dag
  • Deposit. Har produktet depositum så vil summen du setter inn her reserveres på kortet til kunden og vises i betalingsvinduet (ved kredittkorttransaksjon). Dette trekkes ikke fra konto, men reserveres for tilleggsbestillinger og annet. Se artikkel under hjelpeartikkelen for mer om depositum
  • Add - Legg til en nyprislinje 
  • Blyant - endre prislinjen 
  • Søppelkasse - slett prislinje

Multi-day Discounts - Avansert prissetting

Dette er en avansert motor som kan settes opp med din kontakt på Sharefox. Merk at om man er satt opp med kun timespris vil denne ikke fungere. Prismotoren har den samme oppbyggingen som de store utleieselskapene for bil Avis, Europcar, Hertz osv. som er spesialister på å optimere utleie som eksempelvis kan gi rabatt over flere døgn og gir grunnlag for helgepriser og ukespriser. Du kan spesifisere rabattnivå for dag 2, 3 og så videre. Rabattnivå er kalkulert basert på default price gitt ovenfor. 

  • Helgepris, eller rabatt for flere døgn så justerer man altså Day 2 (kort helg) og/eller Day 3 - 4 (eksempelvis fredag-mandag). Eksempelvis kan man bruke en sats på 50% rabatt på døgnprisen på dag 3 og 4 for å oppnå en lengre hel. Dette gjør at man opererer med lavere ukepriser også om det er aktuelt,  men man vil også få rabatt om man leier 3-4 dager i ukedagene også.
  • Ukespris. Juster dag 2-7 for ukespris. 
  • Flere Uker - for lengre enn en uke så justeres Day 7, som er en nøkkelpris. Day 7 regulerer da alle dagsprisene fra dag 7 og utover, så om kunden ønsker 10 dager, blir sluttsummen kalkulert med rabattstruktur fra dag 1-6 + 7 til 10

Andre prisfunksjoner 

Member Type

Dette er en konfigurasjon som muliggjør å sette spesielle rabatter for medlemmer og ikke-medlemmer på dagsprisene. Rabatt kan settes for alle produkter eller spesielt på enkeltprodukter. Dette er en tilleggskonfigurering og egen modul. Standard setting under kolonne Member Type er JustClick og man behøver ikke gjøre noe med denne om man ikke har medlemsnivå.

Er produktet satt opp med en slik rabattert struktur så reguleres den under Multi day discount og Special Discount.

Flere prislogikker

Pricing scheme - Har du satt opp med flere prislogikker (timespris, dagspris) vises de under Pricing Scheme i menyfeltet øverst til høyre som vist på bildet nedenfor.


Display retail price

Er en tillleggskonfigurasjon om man ønsker å vise en kjøpspris til sammenligning for utleie. Man vil da få opp en tilleggskolonne som viser dette under pricing daily default.

Still need help? Contact Us Contact Us