Hvordan legge inn rabatter i en ordre?

Rabatter kan legges inn på to måter. Rabatter kan gis som gavekort/rabattkort ved online betaling (Se egen blogg) og trekkes da fra i handlekurven.

Ved manuelle ordre så legges rabatt inn per varelinje på selve ordren. Dette gjøres ved etterbehandling (etter opprettelse)

Trykk EDIT inne på ordren. Da kan vi velge Add a discount for å legge inn rabatt.

Legg inn rabatt, i eksempelet 10%, trykk CONFIRM for å beregne ny pris og så oppdateres totalprisen.

Merk at rabattfunksjonen manuelle ordre ikke tar høyde for allerede gitte rabatter på online ordre (eksempelvis 10%) gjennom gavekort eller andre. Dette vil derfor påvirke total paid kalkylene som beregnes på ny, noe som man må være litt oppmerksomme på. Det riktige vil da være å legge inn 10% rabatt i etterkant slik at totalbeløpet matcher.

Sharefox jobber stadig med forbedringer og tilbakemeldinger og forslag tas alltid i mot med stor takk.

Still need help? Contact Us Contact Us