Hvordan laste opp bilde og video

Bilder og videoer

Du kan bruke video og bilder både som en del av produktpresentasjon eller blogg/aktivitets siden

Bilder og videoer legges til under seksjonen Multimedia under produktet eller blogg.

Nye bilder/videoer legges til med “ADD” knappen. Her kan du så laste opp bilder fra din datamaskin, sette inn en link, eller linke til Youtube eller Vimeo. For bilder er godkjente format *.png og *.jpg. og størrelsen du kan laste opp er maks 2 mb. 

  • NB! Husk for at bildet/video skal vises på nettsiden så må det settes til "Published". Er svitsjen satt til Inactive så vil bildet være skjult for brukeren.
  • Type -  her velger man hvilken type multimedia man ønsker og hvor de publiseres på nettsiden:

Product presentation picture. Vises på topp på produktsiden. Du kan ha flere bilder i en karusell slik at kunden kan bla seg fram:

Product instruction multimedia. Vises nederst på nettsiden. Ved å legge til tekst kan man kommentere bildet. Brukes gjerne for instruksjonsbilder, Youtube eller Vimeo:

  • Display order - I hvilken rekkefølge du ønsker bildene/videoen skal vises på nettsiden.
  • Oppdatere multimedia. Om du ønsker å endre bilde/video, trykker man på blyanten, øverst til høyre på bildet så vises multimedia settings pop-up. 

Om det er ønskelig eller behov for å komprimere bilder eller ta utsnitt av bilder finnes det også noen enkle web-verktøy og gratisprogrammer for dette. To eksempler her:

  • Denne er ok for å "croppe" dvs klippe i bilder: https://resizeimage.net/
  • Mens denne er veldig bra for å redusere filstørrelse på bilder. Enkelt å bare dra filen inn i webbrowser så vi har brukt de masse: https://tinypng.com/

Still need help? Contact Us Contact Us