Hvordan lukke eller avslutte en ordre

Aktiv eller Lukket ordre

En ordre anses aktiv så lenge status på ordren ikke er satt "closed/lukket". En aktiv status indikerer at ordren fremdeles ikke er ferdig behandlet. Nedenfor ser man at ordren har status paid og fremdeles er under behandling. Det er en god praksis å lukke ordre etter at den er ferdig behandlet.

Manuell lukking av ordre

For å lukke en ordre, går først inn i den aktuelle ordren. Ordren kan bestå av opptil flere leveranser som også kan ha ulike tider, leveransene bør derfor først lukkes. som vist nedenfor. Etter ferdig behandling av leveransene, klikker man på menyen øverst i høyre hjørne i den aktuelle ordren. I menyen velger du close order. 

I ordre oversikten ser man at ordren automatisk har blitt fjernet fra listen, og det er dermed mulig for neste person å leie dette produktet.

Automatisk lukking av ordre i forbindelse med depositum

For å frigi depositum leveransene være lukket først. Når man frigir et depositum så spør systemet om man ønsker å lukke ordren automatisk. Dette er fordi det er det mest normale neste steg i en ordreprosess. Dette er arbeidsbesparende for deg som bruker. Der det ikke er noe depositum å frigi, det er en manuell ordre, eller man ønsker å gjøre andre operasjoner, så må man lukke ordren manuelt som vist ovenfor.

Oversikt over aktive / lukkede ordre i scheduler

Scheduler gir også oversikt om en ordre er lukket eller aktiv - ved hjelp av fargekoder

En aktiv ordre har fargekode grønn

En lukket ordre vises i scheduler med fargekode grå

Still need help? Contact Us Contact Us