Legge til servicevarsel for et leieprodukt

Avhengig av produktene bedriften din leier ut til sluttbrukerne, kan du vurdere å legge til service varsler for lagerbeholdningen din. I Sharefox Admin kan du sette opp 3 typer varsler basert på forskjellige triggere:

 • Varsling basert på dager som har gått siden siste service.
 • Varsling basert på leiedager siden siste service.
 • Varsel basert på antall utleie siden siste service.

Merk at du bare kan sette opp én type varsling for et enkelt produkt, men du kan sette opp forskjellige varslingstyper for forskjellige produkter for å matche deres spesielle retningslinjer.

Hvordan setter jeg opp varsler for et produkt?

 • Fra produktsiden i Sharefox Admin må du velge hvilken varslingstype produktet ditt skal bruke.
 • Naviger til Attributes og sørg for å legge til en av "Service by..."-attributtypene.

Velg ønsket varslingstype og skriv inn bruksgrensen i feltet Value:

 • Service etter dager: skriv inn maks antall dager mellom to fullførte service tider.
 • Service etter leiedager: sporer bruk basert på dager leid ut siden siste service. Angi maks. verdi før varselet skal utløses.
 • Service av utleie: vil spore bruk basert på antall utleie siden forrige service. Angi maks. verdi før varselet skal utløses.

Merk: For å dra nytte av denne funksjonaliteten, må du tildele lagerbeholdning til hver leieprodukt. Da kan bruks nivåer beregnes korrekt på lagerbeholdnings nivå.

Hvor vises varsler og hvordan kan jeg sjekke bruksnivået på et produkter?

 • På Inventory siden vil du se et lite rødt varsel-bjelle øverst til høyre på siden din:

 • Ved å klikke på dette ikonet vises flere detaljer, for eksempel hvilke produkter og hvilke lagervarer som krever service så snart som mulig, eller hvilke som trenger service snart.

 • Inne i lagerbeholdningen til et produkt, kan du se det faktiske: bruksnivået siden siste service, bruksgrensen satt og eventuelle service historikk tatt av noen i organisasjonen din for den aktuelle varen.

 • For å nullstille produktets service dato, bare skriv inn en historisk service logg med type "Fullført" for ønsket dato. Dette vil tilbakestille bruksnivået basert på den valgte datoen og målings typen valgt for det produktet.

Still need help? Contact Us Contact Us