Sette opp avanserte priser for utleieprodukter

Ulike utleiebedrifter har ulike behov med hensyn til prissetting av utleieprodukter. Utover enkle daglige leiepriser kan det være lurt å bruke timepriser, halvdagspriser, forskjellige prisgrenser (f.eks. minimum 7-dagers leie) for større objekter eller andre komplekse priskonfigurasjoner.

Hvilken type avansert prissetting kan jeg sette opp i Sharefox?

 • Som leder kan du bestemme deg for å måle dagene i hele dager eller i 24-timers dager, avhengig av bedriftens behov, når det kommer til prissetting.
 • Du kan sette opp timepris.
 • Du kan sette opp langsiktige priser, inkludert ukentlige eller månedlige priser og bruke andre langsiktige alternativer.
 • Du kan gjøre ukedagjusteringer basert på ukedagen, f.eks. mandag, søndag osv.
 • Du kan sette opp prisgrenser inkludert nedre og øvre grenser på pris for å begrense den totale leieprisen.
 • Du kan sette opp utsettelsesperioder, i tilfelle kundene dine returnerer leien veldig tidlig om morgenen og ikke skal betale for den dagen.
 • Du kan sette opp andre rabatter, i tilfelle du ønsker å gi rabatt på produktet på bestemte datoer.

Hvordan bruker jeg Sharefox sin avanserte prismodul?

For å bruke den avanserte prisen for et produkt, må du utføre disse trinnene på høyt nivå:

 1. Opprett eller velg først et eksisterende prisskjema fra høyre panel (se nedenfor) på product siden inne i admin panelet ditt.
  Hvis produktet ditt er nytt, vil det som standard bli tildelt en standard prismal. Du kan enten bruke den eller tilpasse den til dine behov. Se flere detaljer nedenfor i denne artikkelen om hvordan du oppretter eller kloner et eksisterende opplegg.


2. Endre prisoppsettet ditt for å passe dine forretningsbehov, for eksempel ved å aktivere ett eller flere prisalternativer nedenfor


3.Sørg for å lagre endringene dine mens du oppretter dine maler, slik at du i senere tid kan ta den samme malen i bruk for andre produkter i ditt sortiment.

Forutsetning: Sørg for at produktet ditt har en daglig pris definert før du starter den avanserte priskonfigurasjonen.

Merk: Leieprisene er alltid basert på standard daglige priser og beregnet som en multiplikator utledet fra denne basen, dette er grunnen til at det er en forutsetning å definere dagspriser. For eksempel kan en 4-timers leiepris på 400 NOK defineres til å være 50 % av standard dagspris på 800 NOK. Brukergrensesnittet lar deg angi både % og absolutt beløp, avhengig av hva som passer deg best.


Hvordan oppretter jeg ny prismal eller kloner en eksisterende?

For å lage et tilpasset prisskjema for produktet ditt, bruk sidelinjen Prismalseksjonen på høyre side og velg alternativet "New".

For å klone en eksisterende prismal, klikk på Administrer øverst til høyre i denne delen. Klikk deretter på Klon-ikonet for å begynne å klone ønsket mal. Systemet vil gi den et automatisk navn ved å legge til "(clone)" til det opprinnelige navnet. Du kan endre navn på den som du ønsker ved å klikke på "pennen" som er endreknappen.


Hva er heldagsavrunding og 24-timers prismåling?

Mens noen virksomheter som for eksempel bilutleie foretrekker å måle dagene sine på 24 timer – som å leie fra mandag 14.00 til tirsdag 14.00 vil telle som én dag – andre virksomheter foretrekker å belaste kunden for hele dagen. Det kan være tilfelle for leie av sportsutstyr på et feriested på en lørdag eller ved leie av maskiner til byggeprosjekter.

I Sharefox kan du velge hvilken modus du vil bruke til å måle dager for prissettingsformål:

 • Avrunde bestillinger til hele dager (f.eks. mandag 14.00 til tirsdag 14.00 leie teller som 2-dagers pris).
 • Bruk 24-timers dager (f.eks. mandag 14.00 til tirsdag 14.00 leie teller som 1 dags pris).

Dette kan du velge ved å endre den daglige settingen fra denne rullegardinmenyen:


Hvordan legger jeg til timepriser for produktet mitt?

Som butikksjef kan du velge å leie produkter på timebasis. Dette kan i noen tilfeller omtales som "halvdagsleie" (for 4 timers leie for eksempel) i markedsføring mot kunder, og med egendefinerte priser for ulike timer som: 1 timesleie - 2 timer - 4 timer - 8 timer - etc. vil du kunne gi ulike priser etter markedets behov.

I Sharefox kan du aktivere timeprisene ved først å slå på funksjonen for timepris fra høyre bryter.

Deretter kan du ganske enkelt definere timene dine ved å legge inn hvert trinn, definert av de endelige utleietimene og tilhørende pris for det.
I eksemplet nedenfor vil kunden betale 160 NOK for en 2 timers bestilling.

Ekstra muligheter for timepriser:

Du kan bestemme deg for å bare bruke timeprisen på utleie som er under 1 dag, ved å deaktivere alternativet Apply to multi-day option.

Du kan også bestemme deg for kun å bruke timeprisen på bestemte dager i uken (f.eks. kreve prisen for en hel i helgene).


Hvordan setter jeg opp ulik pris for ukedager (for mandag – søndag)?

Du kan velge å gjøre prisjusteringer basert på ukedagen (mandag - tirsdag - etc.) som utleien foregår i. Du kan bruke prisseksjonen Ukedagjusteringer til dette formålet.

 • Du kan sette opp rabatter for utvalgte ukedager.
 • Du kan sette opp også sett opp priser på utvalgte dager i uken (f.eks. når etterspørselen er høyere enn en annen dag i uken).
 • Du kan velge om justeringene kun skal gjelde den første dagen av leieperioden eller om dette også gjelder for lengre leieperioder på alle utleie dagene.


Hvordan setter jeg opp prisgrenser?

Du kan sette opp en minimums- og en maksimumsgrense for produktet ditt ved å bruke funksjonen Maximum Price.

 • En minstepris kan være nyttig ved leie av stort utstyr, som krever f.eks. mye håndtering til transport, og en stor oppstartskostnad.
 • En maksimal prisgrense kan være nyttig ved sesongleie, når virksomheten bestemmer seg for sesongpris.


Hvordan setter jeg opp utsettelsesperioder for priser?

Grace time refererer til tid som kunden ikke trenger å betale for, i tilfeller som henting sent etter kl. 17 på kvelden eller returnering av utstyret tidlig om morgenen. Disse vil bli brukt som unntak fra prissettingen du har definert for det spesifikke produktet som normalt brukes av produktet.

Hvordan aktiverer utsettelsesperioder?

 • Hvis produktprisen din er definert på en heldagsmålingstype kan du bruke følgende unntak:
  • Henting: Et tidspunkt på dagen, for eksempel kl. 17.00. Hvis et hentetidspunktet for leie velges etter dette tidspunktet, vil ikke hentedagen bli regnet med i prisen.
  • Retur: Et tidspunkt på dagen, for eksempel 09:00. Dersom produktet leveres tilbake til et returtidspunkt før dette tidspunkt, vil ikke returdagen bli regnet med i prisen.
 • Hvis produktprisen din er definert på en 24-timers beregning kan du bruke følgende unntak:
  • Utsettelsestid for varighet: Et antall timer over 24 timer som fortsatt regnes som 1 dag.
  • Eksempel: Hvis utsettelsesperioden er satt til 27 timer og en leieperiode er 26 timer lang, vil brukeren bare måtte betale en 1-dags pris. En 51-timers leie vil telle som en 2-dagers pris, og en 75-timers leie som en 3-dagers pris osv.


Hvordan setter jeg opp bulkpriser (f.eks. ukentlig eller månedlig)?

Hva er bulkprising? Bulkpriser brukes når du vil la kundene dine leie et produkt over en lengre periode, for eksempel noen uker eller til og med måneder. Bedrifter leier vanligvis ut produkter til en rabattert pris i disse periodene og bruker forskjellige pristilnærminger som ukentlig eller månedlig prissetting og denne delen vil hjelpe deg med å bruke dem.

Hvordan aktiverer jeg bulkprising? Bare skru på knappen for bulk pris på høyre side.

Hvordan sette opp ukentlige og månedlige priser?

Legg til priser for hver uke og måned ved langtidsleie. Klikk på det grønne plusstegnet og skriv inn de tilsvarende prisene. Noen få bemerkninger:
 • Den siste ukentlige prisen som ble lagt inn vil bli brukt for de påfølgende ukene. Eksempel: Hvis du legger inn uke 1 og uke 2 priser vil uke 2 prisen bli brukt for uke 3, 4 osv. I tilfelle det er satt opp en månedlig pris, vil dette ha prioritet.
 • Den siste månedlige prisen som ble lagt inn vil bli brukt for de påfølgende månedene.
 • Den siste dagen (default eller siste dag) vil bli brukt for dagsprisen på dag 8 og utover til en ny uke og ukespris slår inn.

I tillegg har du to ekstra innstillinger å vurdere:

 • Ukentlig prissetting: Du kan velge å runde av deler av ukene til å bli hele uker. Eksempel: Hvis du velger dette alternativet, vil en 9-dagers leie avrundes til 14 dager når det gjelder pris.
 • Månedlig pris innstilling: Du kan velge antall dager du anser som én måned basert på hva som passer for din virksomhet. Alternativene inkluderer: 28 dager (4 uker), 30 dager eller 31 dager.

Hvordan hoppe over dager i beregninger f.eks. for langtidsleie?

Du kan også konfigurere malen din til å hoppe over noen dager fra prissetting for eksempel helgedager (lørdag og/eller søndag) eller andre helligdager. Dersom en leieperiode har en slik helgedag/ferie innimellom, blir de hoppet over.

 • Du kan velge å hoppe over: kun lørdager, kun søndager, både lørdager og søndager.
 • Du kan også velge å hoppe over helligdager: merk at dette krever tilpasset oppsett av ferie kalenderen (med hensyn til priser) via vår support avdeling.

Still need help? Contact Us Contact Us