Kundeadministrasjon i Sharefox

Sharefox tilbyr muligheten til å administrere kunder i henhold til virksomhetens behov.

I denne artikkelen vil vi vise:

 • Hvordan opprette kunder og få tilgang til informasjonen deres.
 • Privat vs. bedriftskunder.
 • Spesifikke bedriftsfunksjoner som: rabatter, visning av beløp eksklusiv moms.
 • Ulike adresser (generell adresse, faktureringsadresse m.m).

Kundeoversikt

Kundemodulen er tilgjengelig i Admin.-menyen for brukere med kundehåndteringsrettigheter og gir en rask og enkel oversikt over kundene i Sharefox-systemet. Listen er søkbar på alle relevante attributter og navn, og er ment for å gi en rask oversikt over alle kundene i systemet.

Det er mulig å opprette nye kunder/brukere fra denne skjermen som beskrevet nedenfor. Klikk på en kunde for å se ytterligere informasjon av den valgte kunden.

Kundedetaljer

Kundeskjermen gir oversikten over én kunde/bruker. Kunde- og brukerobjektene er tett forbundet og skjermen viser påloggingsdetaljene denne kunden kan bruke for å logge på Sharefox-butikken.

Det er mulig å ha to typer kunder: Privat- og bedriftskunder. Kundetypen vises mange steder for å hjelpe til med å identifisere hvilken type kunde dette er. Noen forskjeller mellom de to kundetyper er:

 • Bedriftskunder kan ha rabatt knyttet til dem. Dette er en butikk omfattende rabatt på alle kjøp.
 • Bedriftskunder vil ofte få beløp vist eksklusiv moms mens de plasserer manuelle bestillinger på administrasjonsstedet.

Kundeoversikten for en enkelt kunde er vist nedenfor, med hver seksjon forklart.

1. Navn

Navnet og Sharefox kunde -ID vises her. Ikonet på venstre side av navnet identifiserer også kundetypen.

 • Bedriftskunder vil ha et koffertikon:

 • Privatkunder vil ha et silhuettikon:

2. Navigasjon

Det er mulig å navigere mellom informasjonssiden, ordreoversikten og adresselisten ved å bruke de tre fanene som vises.

3. kundeinformasjon

Denne delen inneholder kontaktinformasjon til kunden. E-post og telefon er hentet fra den generelle adressen.

Status knappen kan brukes til å sette kunden inaktiv, for eksempel i tilfelle der man ikke vil at flere bestillinger skal opprettes for denne kunden, eller annen bruk.

4. Bruker

Seksjonen inkluderer brukeren og påloggingsdetaljer som brukes av denne kunden for å logge på Sharefox-butikken, samt informasjon knyttet til når kunden ble opprettet for første gang.

En kunde vil alltid ha kun en bruker. Alle bestillinger som opprettes av personen som logger inn med brukerinformasjonen her, vil bli tildelt denne kunden.

5. Aktivitet

Aktivitet viser generell informasjon om kundens aktivitet, inkludert informasjon om alle tidligere opprettede bestillinger, uavhengig av om dette er bestillinger som er opprettet manuelt i Admin eller av kunden direkte gjennom nettbutikken.

En generisk rabatt på kundenivå kan angis og redigeres ved å bruke redigeringsknappen.

Alle fremtidige bestillinger for denne kunden vil få det endelige beløpet redusert med denne rabattprosenten, 7% i dette eksemplet. Bare bedriftskunder kan få rabatt. Dette feltet vil ikke være tilgjengelig for private kunder.

6. Handlinger og pålogging som kunde

Ved å klikke på handlingsknappen kan brukeren redigere kundeinformasjonen. Det er ikke mulig å redigere brukerens E-post som ble brukt for å logge på butikken, mens alle andre felt og verdier kan endres. Det er også mulig å endre kundetype mellom bedrift og privat.

Knappen Logg inn som kunde navigerer brukeren til Sharefox-butikken der den nåværende kunden vil være logget inn.

Ordre

Bestillingsskjermen viser alle bestillinger som er opprettet for/av denne kunden. Det er mulig å klikke på individuelle bestillinger for å navigere til bestillingsskjermen og se ytterligere detaljer for bestillingen.

Adresser

En kunde kan ha 4 typer adresser, og denne listen viser alle adresser for en gitt kunde. En adresse kan legges til med knappen + ADD ADDRESS øverst til høyre i tabellen.

 • Generell: Det kan bare være én generell adresse per kunde. Kan ikke slettes, bare endres. Denne adressen brukes på informasjonssiden for å vise generell kontaktinformasjon for kunden, og vil være standard adresse for nye bestillinger.
 • Faktura: Det kan bare være én aktiv fakturaadresse per kunde. Kan ikke slettes, bare endret. Dette er en valgfri adresse som kan brukes når du oppretter fakturadokumentasjon fra bestillingssiden. Den kan for eksempel brukes når en faktura skal sendes til en annen adresse enn den generelle adressen, f.eks. ved e -postadresse for elektronisk fakturering. Det er mulig å velge mellom generelle og faktura adresser når du oppretter og sender faktura dokumentasjon.
 • Levering: Flere leveringsadresser er tillatt per kunde. Kan slettes. Leveringsadressen er en valgfri adresse for å registrere forskjellige leveranse adresser for en gitt kunde.
 • Kontakt: Flere kontakt adresser er tillatt per kunde. Kan slettes. Kontakt adresser er en valgfri adresse for å registrere forskjellige kontaktpersoner for en gitt kunde.

Adresser kan redigeres ved å bruke redigeringsikonet på høyre side. Adresser av noen typer kan også slettes.

Hvordan opprette en ny kunde?

En kunde i Sharefox kan opprettes på tre måter:

 • I Kundemodulen, av en Admin -bruker.
 • I Ordremodulen under en manuell bestilling, av en Admin -bruker.
 • Via nettbutikken, av kunden selv.

Vi vil videre beskrive trinnene for å opprette en ny kunde med utgangspunkt i kundemodulen.

Hvis du vil opprette en ny kunde fra kundemodulen, klikker du bare på knappen Legg til kunde. Dette åpner en pop-up som vil veilede brukeren gjennom prosessen med å skrive inn de nødvendige feltene.

Du blir bedt om å velge om dette er en privat eller bedriftskunde. Dette er ment som en bryter for å differensiere forskjellige typer kunder. I tillegg vil kunder av virksomhetstype få tilgang til en virksomhetsomfattende rabatt som beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Etter at du har angitt et navn, organisasjonsnummer og en påloggings -e -postadresse, blir hovedkontakten for kunden angitt.

Til slutt må det legges til en generell adresse for kunden. Det er også mulig å legge til en fakturaadresse på dette stadiet, dette er valgfritt og kan legges inn på et senere tidspunkt på samme side.

Still need help? Contact Us Contact Us