Ordre- og betalingsrapportering

Denne hjelpeartikkelen beskriver to standardrapporter som leveres med Sharefox. Rapportene er laget for å hjelpe med månedlig avstemming, regnskap og gi en generell oversikt over ordrer og betalinger innen en gitt tidsperiode.

Rapportene kjøres vanligvis månedlig for forrige måned og kan settes til å kjøre på bestemte datoer (f.eks. 15. i måneden) for den pågående måneden (Hvis du trenger å tilpasse tiden, kan du kontakte support@sharefox.co). Rapportene kjøres som standard den første dagen i måneden, med detaljer om transaksjoner for forrige måned.


Salgsrapport

Denne rapporten viser alle bestillinger som ble gjort i løpet av rapporteringsmåneden uavhengig av betalingsmåte. Dette gjøres for å få en oversikt over total omsetning i perioden.

Merk: Rapporten rapporterer bare om salg og betalinger gjort innen rapporteringsperioden. Det er mulig å få en ordre som skjer på slutten av perioden, og betalingen gjennomføres etter at perioden er avsluttet. For eksempel kan en ordre legges inn 31. mars, og betalingen skjer 2. april. I dette tilfellet vil bestillingen vises som ikke betalt når rapporten kjøres i mars, da betalingen ikke ble mottatt innen denne rapporteringsperioden.


Betalingsrapport

Hver ordre er koblet til en betalingstype som indikerer hvordan kunden betalte for bestillingen. Denne rapporten viser alle vellykkede betalingsoperasjoner som ble utført via Sharefox online/på nett. 

Ved online/nettbetalinger vil rapporten også vise betalingen gjort av kunden. Betalinger som gjøres via faktura, kasse eller andre metoder spores ikke gjennom Sharefox og vil derfor ikke vises i rapporten som betalt. Har man eksempelvis betaling gjennom NETS EASY så vil denne rapporten samsvare med rapportene som kan hentes ut fra EASY.

Bare aksepterte betalinger er oppført, mislykkede betalinger er ikke i denne listen.

Hver betaling er da knyttet til bestillingen den ble betalt for gjennom en unik ID.


Slik laster du ned rapporten din


Inne på Admin menu (adminmenyen) > Reports

Velg filterene du måtte ønske og velg deretter ønsket format for rapporten (CSV eller XLS) som du foretrekker å laste ned med

Still need help? Contact Us Contact Us