Endre info på profil (firmanavn, telefon osv.)

Fra Admin Settings (administrator innstillinger) kan du oppdatere Company Profile (firmaprofil), for eksempel firmanavn, merkenavn, supporttelefonnummer og mange flere.

Velg Settings (Innstillinger) i menyen til venstre, og gå deretter til General (generelle) innstillinger.
Her kan man oppdatere informasjonen som passer for din virksomhet.

Når du er ferdig, klikker du på Save as Draft (Lagre som kladd) for å lagre arbeidet ditt (merk: dette vil ikke gjøre informasjonen synlig for brukerne dine ennå). For å aktivere de nye endringene live, klikk på Publish (Publiser)-knappen!

Still need help? Contact Us Contact Us