Hvordan kan jeg godkjenne bedriftskundene mine for Faktura og andre betalingsmåter?

Det kan være lurt å la sluttkundene gjøre en online bestilling uten å betale online når de bestiller. Disse kundene kan velge en alternativ betalingsmåte, for eksempel en Faktura. For denne ordningen må to forutsetninger være til stede:

  • Butikken må ha Payment method whitelisting for betalingsmåte skrudd på. Denne funksjonen finner du inne i Settings --> Others.
  • Sluttbrukerens organisasjonsnummer må godkjennes i ordre innstillingene.

Gå til innstillingsmodulen (Settings) din fra Admin menyen til venstre. Klikk deretter på Others and Order Management

Du vil kunne justere de to første innstillingene:

  • Payment method whitelisting: Dette er en bryter som aktiverer alternative betalingsmetoder for ulike kunder.  
  • Godkjenne bedrifter: Angi organisasjonsnumrene til alle bedrifter du vil godkjenne for fakturering, atskilt med komma.
  • Tillatte betalingsmåter: Viser aktiverte alternative betalingsmåter (f.eks. Faktura). Hvis du ønsker at andre betalingsmåter er aktivert, kan du kontakte support@sharefox.no

Når du er ferdig med endringene, kan du klikke Save as draft (Lagre som kladd) for å lagre arbeidet ditt. For å aktivere de nye endringene live, klikk på Publish (Publiser)-knappen :)

Still need help? Contact Us Contact Us