Endre tidspunkt for tilgang for en bruker/bestilling

Endring av tilgang til selvbetjening gjøres i to trinn:


  1. Oppdater bookingen (om nødvendig): Hvis du også vil fristille produktet for andre kunder / oppdatere bookingkalenderen, må du endre ordren manuelt.


  2. Endre tidsrom for tilgang: Du kan oppdatere tidsvinduet for selvbetjent tilgang manuelt, til en hvilken som helst tidsperiode. Dette gjøres under "Selvbetjening" (Self Service Gateway) > finn den aktuelle bookingen > trykk på redigeringsikonet (blyanten), og endre start- og end-tiden til de nye tidspunktene.

    "Delivery start" og "Delivery end" er det bookede tidsrommet, og "Access start" og "Access end" er tilgangsvinduet hos selvbetjeningssystemet (f.eks. Inlet).

    • Finn den aktuelle tilgangsposten (via søk inne i "Selvbetjening" eller fra "Bestilling" > "Handlinger" > "Selvbetjening").
    • Klikk på Endre-ikonet (blyanten) og legg inn den nye start- og sluttiden i vinduet "Endre tilgang". Husk å lagre endringen.

Merk: Etter at oppdateringen er lagret, vennligst vent noen sekunder slik at både Sharefox og selvbetjeningssystemet (f.eks. Inlet) rekker å fullføre endringen i sine systemer, og oppdater deretter siden. Etter oppdatering, sjekk Status eller logg for å se at endringen var vellykket.

Still need help? Contact Us Contact Us