Hvordan se alle tilgangsposter for brukere

Du kan få tilgang til postene fra to steder:

  1. Du kan åpne Selvbetjening fra administrasjons menyen til venstre.
  2. Du kan gå til Selvbetjening også fra Order ved å klikke på Handlinger> Selvbetjening.

  • Du kan søke etter spesifikk tilgang ved å bestille referanse i søkefeltet:

  • Du kan endre tilgangsposter fra handlingsknappene (Oppdater / tilbakekall).
  • Du kan se loggen over selvbetjeningsprosessen ved å klikke på Vis logg-ikonet i den siste kolonnen:

Still need help? Contact Us Contact Us